Ciche ustawienia wg. metody Berta Hellingera

Ustawienia hellingerowskie – zwane też ustawieniami systemowymi lub konstelacjami rodzinnymi – są metodą transformacji istotnych tematów osobistych oraz systemowych. Pozwalają rozpoznać źródło problemu na głębokim poziomie, zrozumieć dynamikę danej sprawy, a także zrobić istotny krok w kierunku optymalnej zmiany.

Ustawienia systemowe to podejście terapeutyczne zaprojektowane, aby pomóc ujawnić ukrytą dynamikę w rodzinie lub związku, aby zająć się wszelkimi stresorami wpływającymi na te relacje i je wyleczyć.

To alternatywne podejście może pomóc osobom poszukującym leczenia spojrzeć na swoje obawy życiowe z innej perspektywy, a terapeuta może zaoferować podejście oparte na konstelacji rodzinnej jako sposobie leczenia problemów, które okazują się trudne do leczenia tradycyjną terapią.

ROZWÓJ USTAWIEŃ RODZINNYCH

To alternatywne podejście zostało opracowane przez niemieckiego psychoterapeutę Berta Hellingera w połowie lat 90 . 
Terapia konstelacji rodzinnych wyewoluowała z jego pracy jako terapeuty rodzinnego i jego wiary w energię, zarówno pozytywną, jak i negatywną, znajdującą się w relacjach i więziach rodzinnych. Prawie 50 lat studiowania i praktykowania metody doprowadziło do obserwacji wzorców problemów ze zdrowiem psychicznym, chorób, negatywnych emocji i potencjalnie destrukcyjnych zachowań w rodzinie i wyjaśniło , że poszczególne osoby mogą nieświadomie „przyjąć” te obawy jako sposób pomagania innym członkom rodziny na sobie. Zwolennicy konstelacji rodzinnych uważają tę metodę za mniej restrykcyjną niż inne metody terapii i wspierają jej zdolność do umożliwiania ludziom zobaczenia różnych perspektyw i alternatywnych rozwiązań. 

TEORIA I TECHNIKA KONSTELACJI RODZINNYCH

Sesja konstelacji rodzinnych zazwyczaj odbywa się na warsztatach, w których bierze udział grupa osób, które nie są spokrewnione. Członkowie grupy zastępują członków rodziny osoby lub pary, która ma problem lub niepokój. Osoba poszukująca rozwiązania problemu, określana jako osoba poszukująca lub prowadzący grupę wybiera tych przedstawicieli i umieszcza ich na stanowisku członków rodziny danej osoby, a także wybiera jedną osobę, która zastąpi osobę poszukującą w roli reprezentanta w celu ukończenia dynamiki rodzinnej. Uważa się, że wykorzystanie innych osób do reprezentowania rodziny rozjaśnia dysharmonię w rodzinie, a osoby występujące jako członkowie rodziny są w stanie odczuwać i doświadczać emocji osoby, której przyjęły tę rolę.  Chociaż przedstawiciele mówią podczas ustawienia bardzo mało, uważa się, że poczucie wiedzy wynikające z procesu jest oczywiste dla wszystkich, którzy w nim uczestniczą. 
Uważa się, że praca w konstelacjach rodzinnych jest najbardziej skuteczna w rozwiązywaniu problemów natury systemowej. Obawy te mogą obejmować problemy związane z  rodziną, trudności w relacjach rodzic-dziecko i wyzwania w relacjach partnerskich.
Metoda może być stosowana jako potencjalna metoda terapii dla osób, które:

  • Próbują zająć się negatywnymi lub szkodliwymi wzorcami w relacjach
  • Chcą być w romantycznym związku
  • Próbują rozwiązać rodzinne uwikłania
  • Chcą przezwyciężyć wewnętrzne ograniczenia
  • Doświadczyły poważnej traumy lub straty
  • Poszukują osobistego i zawodowego sukcesu

Konstelacje rodzinne zyskują na popularności jako alternatywne podejście do terapii, szczególnie w Europie, Ameryce, Azji i Australii, gdzie są postrzegane przez wielu jako potężna i opłacalna metoda rozwiązywania problemów związanych z relacjami i niezasobnymi emocjami. Ich popularność może częściowo wynikać z krótkiego okresu terapii i wyjątkowej metody rozwiązywania problemów, w które zaangażowani są inni, bez konieczności ich obecności. 
Zwolennicy podejścia rodzinnego uważają, że każdy członek rodziny, osoba dorosła lub dziecko, pragnie poczuć się istotnym i znaleźć miejsce w swojej rodzinie oraz osiągnąć poczucie znaczenia i przynależności. Ludzie, którzy uczestniczą w tej technice, często odkrywają zaskakująco emocjonalne reakcje dotyczące ich relacji, rodzinnych lub innych, niezależnie od wieku. 

Wiele osób zgłasza osiągnięcie znaczącego wglądu i jasności poprzez pracę z konstelacjami.

Dodaj komentarz

.elementor-element-f01c6b9 .slick-slider .slick-list { margin-left: px;margin-right: px; } .elementor-element-f01c6b9 .slick-slider .slick-list { padding-left: px;padding-right: px; }