Totalna Biologia

Wśród innowacyjnych sposobów diagnostyki psychologicznej jest ciekawa metoda polegająca na ujawnianiu głębokich urazów emocjonalnych i konfliktów związanych z doświadczeniami z dzieciństwa. Nazywa się Recall Healing/Totalna Biologia. Podstawa, na której została stworzona, jest udowodniona naukowo jako połączenie umysłu z ciałem ( Ryke Geerd Hamer, 2007)

Recall Healing łączy w sobie wiedzę zaczerpniętą z kilku dziedzin medycyny, uznanych badań naukowych i różnych obserwacji dotyczących świata roślin, zwierząt i ludzi.
Recall Healing opiera się głównie na pracach dr Gilberta Renauda, ​​Claude Sabbaha z Totalej Biologi i Gerarda Athiasa, Psychogenealogii wg prof. Anne Ancelin Schutzenbergera oraz Ryke Geerda Hamera ze swoją koncepcją Nowej Medycyny.

Choroba w rozumieniu Totalnej Biologii jest dość często automatyczną reakcją mózgu na stres, który wystąpił w życiu człowieka. Nierozwiązane konflikty emocjonalne często tworzą program w umyśle. Ten program może zostać w pełni aktywowany w wyniku nagłego szoku emocjonalnego i wywołuje rozwój choroby. Specjalista Recall Healing pomaga pacjentom „przypomnieć sobie” kiedy doszło do traumy. Kiedy pacjent zdaje sobie sprawę z prawdziwej przyczyny swojej choroby, może to ułatwić cały proces gojenia i uzdrawiania. Autorem tej metody jest kanadyjski badacz dr Gilbert Renaud ( Renaud, 2010) . Posiada trzydziestoletnie doświadczenie jako profesjonalista w dziedzinie holistycznego zdrowia.

Używam tej metody do odkrywania ukrytych konfliktów emocjonalnych pacjentów, które prawdopodobnie powodują ich choroby.

Recall Healing/Totalna Biologia zakłada, że każda choroba pojawia się jako najlepsze rozwiązanie naszego mózgu wówczas, gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie zająć się traumatyczną sytuacją i przesuwa nierozwiązany problem do podświadomości. Uświadomienie sobie głęboko ukrytych emocji i opartych na nich przekonań i zachowań prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia.

Choroba w rozumieniu Totalnej Biologii jest reakcją organizmu na dramatyczne emocjonalne przeżycia, wstrząs, długotrwały stres, ale także – w związku z cyklami czasu oraz naszą komórkową pamięcią cyklów biologicznych – sekrety przodków.
Jest również przejawem konfliktów, których doświadczamy w głębi swojego umysłu. Każdy z nas doświadcza trudnych, stresujących go sytuacji, ale tylko te przeżycia spowodują chorobę, które z dużą siłą odczujemy, które wywarły na nas ponadprzeciętne wrażenie, spowodowały ogromne emocje i z którymi nasza psychika nie mogła się uporać.

Automatyczny mózg, odpowiedzialny za utrzymanie nas przy życiu tu i teraz, by móc wypełnić swoje zadanie, nie może koncentrować się na sprawach psychiki, „pozbywa” się więc problemu, przenosząc konflikt do ściśle określonego obszaru w ciele fizycznym, programując jego niedomaganie czy nawet poważną chorobę.

Konflikt psychologiczny staje się wtedy konfliktem biologicznym. Bezpośrednią przyczyną określonego rodzaju choroby jest więc emocjonalny wpływ naszego odczucia. Chorujemy dlatego, że nie uświadamiamy sobie wagi tego najistotniejszego, najsilniej odczuwanego doświadczenia, a właśnie odnalezienie jego może przyczynić się do poprawy zdrowia, a czasem do całkowitego wyzdrowienia.

Dodaj komentarz

.elementor-element-f01c6b9 .slick-slider .slick-list { margin-left: px;margin-right: px; } .elementor-element-f01c6b9 .slick-slider .slick-list { padding-left: px;padding-right: px; }